SETC

  Stredoeurópskeho edukačno – terapeutického centra je poskytovanie osobitnej starostlivosti vo vývoji mozgu postihnutým deťom a mladým dospelým  a  poskytovanie špeciálnych vzdelávacích služieb odborníkom a rodičom, ktorí budú zabezpečovať optimálny vývoj im zverených detí ktoré trpia detskou mozgovou obrnou.

Ďakujeme za podporu