Diecézna púť do Fatimy

Pod vedenim rožňavského biskupa mons.Stanislava Stolárika

od 21.10.-24.10.2016

Môžte si pozrieť online prenos na adrese http://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online

V sobotu
07:30 Svätá omša
22:30 Modlitba Svätého ruženca pod vedením mons.Stanislava Stolárika

V nedeľu
11:00 Modlitba Svätého ruženca
12:00 Svätá omša v latinskom jazyku