Pozývame Vás,


Panna Mária Fatimská 2017
Bulhary
Veriaci našich farností, ale samozrejme nie len oni si mohli v našich farnostiach uctiť putovnú sochu Fatimskej Panny Márie a relikvie blahoslavených Františka a Hyacinty. Dvoch z troch detí, ktorým sa vo Fatime zjavila Panna Mária. Pre nás má táto udalosť o to “väčšie čaro”, že na oltároch našich kostolov sa “stretli” deti, ktoré zažili toto výnimočné stretnutie vo Fatime. A pápež, ktorý na vlastnej koži pocítil moc Preblahoslavenej matky, keď zázračne ochránila jeho život odvrátením guľky od jeho srdca pri pokuse o atentát. Za čo sa jej pápež poďakoval keď po svojom uzdravení vložil onú guľku do koruny jej sochy vo Fatime. Na záver každej slávnosti v každom kostole si mohli veriaci možnosť osobne uctiť relikviu blahoslavených Františka a Hyacinty. Nech Preblahoslavená matka i deti, ktorým sa zjavila svojím orodovaním sprevádzajú obe naše farnosti i jednotlivcov. (budeme sa snažiť priniesť vám vždy pár fotiek. Tieto sú z Bulhár. Ospravedlňte ich kvalitu. Ďakujeme.)

Buzitka
Socha Fatimskej Panny Márie a relikvie blahoslavených Františka a Hyacinty “navštívili” farnosť Buzitka. Naše slávenie začalo už (spontánne/neplánovane) na pravé poludnie za zvuku zvonov boli relikvie prinesené prvej z našich chorých priamo domov a potom postupne viacerí chorí sa mohli doma osobne pokloniť, uctiť si relikvie blahoslavených Františka a Hyacinty. Popoludní sme sa stretli pri oltári vo farskom kostole. Prišli aj pútnici so “susednej” farnosti a tiež pekným momentom bola pani na invalidnom vozíku. Tieto okamihy nech sú veľkým obrazom pre všetkých a zároveň povzbudením do ďalších plánovaných stretnutí okolo fatimskej matky pri jej-našom 100 ročnom výročí. Nech naša nebeská matka a tri milosťami obdarené deti orodujú za obe naše farnosti. Za rodiny, mládež, deti, našich chorých a trpiacich. Je nás viac ako 12 apoštolov, viac ako 3 malé deti. Spolu svojimi modlitbami, obetami, vôľou môžeme a máme urobiť viac. K tomu nech nám svojím orodovaním pomáhajú a potrebné dary vyprosujú naša Preblahoslavená Matka, Lucia, Hyacinta a František.

Šávoľ
Vzácna návšteva vo farnosti Šávoľ pokračovala ďalším dňom. Vo farskom kostole v Šávoli. Svätou omšou ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, ktorá bola obetovaná za celú farnosť sme zvlášť prosili za naše rodiny, deti a mládež. Na záver dnešnej slávnosti sme prosili za celú našu rožňavskú diecézu i nášho diecézneho otca biskupa Stanislava a “vložili” do srdrca preblahoslavenej matky celú našu farnosť. (ospravedlňujem sa veriacim, ktorí sa na fotkách nenájdu, keďže náš dvorný fotograf si vybral voľno 🙂 . Ďakujem za pochopenie

Prša
Tretí a záverečný deň vo farnosti Šávoľ. Počtom veriacich najmenšej filiálke Prša. Ale o nič menej radostnejšej atmosfére sme sa stretli okolo našej preblahoslavenej matky v chráme Ružencovej Panny Márie. Prosiaci za seba, našu farnosť i diecézu. Na záver slávnosti sme poďakovali za milosť tejto vzácnej návštevy a prosili o orodovanie za seba, našu farnosť, otca biskupa I diecézu. ( opäť sa miesto na fotkách neušlo všetkým, za čo sa srdečne ospravedlňujem a ďakujem za pochopenie )

Duchovná obnova 2016

Ako vyvrcholenie roku Milosrdenstva a zároveň pred začiatkom adventu sme mali možnosť prežiť v obidvoch našich farnostiach duchovnú obnovu. Viedol ju vdp. Patrik Balázs. Pozostávala zo svätej omše, krátkej prednášky, po svätej omši sme sa spoločne modlili ruženec Božieho milosrdenstva, za našu diecézu i nášho diecézneho otca biskupa Stanislava, nasledovala krátka adorácia a požehnanie s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Na záver sme si každý mohli osobne uctiť relikviu krvi svätého Jána Pavla II. . Počas týždňa sme prešli obe naše farnosti, všetky kostoly. Téma duchovnej obnovy bola Milosrdný Boh, miluje odpúšťa a sprevádza . Je už len na nás samých, aby sa splnili slová Krista: „ Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.“ (Lk 12,3) Pretože aj keď nás možno počtom bolo menej ako povedal pán farár o to príjemnejšie a radostnejšie stretnutia to boli. A tak ako keď v kostole zhasnú všetky svetlá a všade je tma. Stále svieti malé červené svetlo upozorňujúce na prítomnosť Ježiša Krista, každý z nás čo ako malý a nenápadný sprítomňuje a všade prináša toho istého Krista.