Svetové dni mládeže očami nášho farníka.
Náš autobus z farnosti Spišská Belá vyrazil na SDM v utorok 26. 7. ráno a do Sieprawu (asi 15 km od Krakowa) sme prišli niečo pred obedom. Siepraw bol mesto kde bola ubytovaná časť Slovákov a Talianov, keďže v Krakowe bolo možne ubytovať len minimálne množstvo ľudi. Po obede sme sa vybrali do Krakowa kde sme pozreli Sanctuarium Sväteho Jána Pavla II. A tiež Sanctuarium Božieho milosrdenstva. V obrovských a krásnych priestoroch sme mohli vidieť medzi inými pápežov pôvodný hrobný kameň s kvapkou jeho krvi ako relikviu v malom sklíčku na ňom a tiež jeho oblečenie, ktoré nosil pri atentáte na neho. V jednej z mnohých kaplniek ktoré tu boli sme mali aj našu prvú svätú omšu niekedy podvečer, v slovenskom jazyku.
Na druhý deň v stredu sme sa presťahovali do Skawiny kde bývala veľká väčšina Slovákov. Tu nás čakali každé ráno o pol 9 katechézy s rôznymi duchovnými cvičeniami a po nich svätá omša. Poobede sme mohli navštíviť opäť Krakow kde prebiehali rôzne podujatia a už vtedy bolo mesto plné ľudí. Popozerali sme mnohé významné miesta v centre mesta, rôzne kostoly a baziliky, videli sme mnoho vzácnych relikvií.
Vo štvrtok po nemenenom doobedňajšom programe nás čakalo privítanie Svätého otca Františka. Po kultúrnom programe nasledoval jeho príhovor k nám mladým. Keďže všetko prebiehalo v rôznych jazykoch, slovenský preklad sme mali zabezpečený cez rádio stanice, ktoré však nie vždy fungovali bezchybne. To však bolo minimálne pri pápežových slovách, na tom si dali naozaj záležať. Bolo prekvapujúce koľko ľudí tam bolo z celého sveta a sa vedeli bezkonfliktne spolu tešiť a radovať sa ( musím povedať že oproti víkendu to ešte bolo celkom málo ale aj tak to mohlo byť už vyše 1 milión ľudí).
Ďalší deň sme ako zvyčajne, začali katechézou a svätou omšou. Poobede ale nasledovala krížová cesta. Bolo to veľkolepé a krásne, avšak jednotlivé zastavenia boli rozložené na tak obrovskej ploche, že sme mohli vidieť niektoré len na obrazovke. Zážitok z prežitia krížovej cesty nám kazil aj vypadávajúci sa rádiový signál a preto sme často nerozumeli sprievodným slovám.
Sobota a nedeľa boli vyvrcholením celého týždňa. Už sa všetko odohrávalo na Campe Misericordiae prakticky mimo Krakowa. Tu sa nazhromaždilo niekoľko miliónov ľudí, skutočne nebolo vidieť na koniec davu. Večerná vigília so Svätým otcom a noc ktorú sme strávili na tom poli nás pripravili maximálne prežiť nedeľňajšiu svätú omšu, na ktorej pápežove slová určite silno povzbudili každého účastníka.
Po skončení svätej omše sa prakticky skončil oficiálny program, tak sa miliónový dav začal presúvať preč. Trvalo skutočne dlhé hodiny kým sme sa dostali na naše ubytovanie, kde sme si mohli oddýchnuť a dostali inštrukcie k pondelňajšiemu odchodu.
Svetové dni mládeže boli významnou udalosťou v živote každého z nás, ktorý sme sa tam zúčastnili a verím že do určitej miery nás zmenili k lepšiemu. Kolektívny duch mladých ľudí, rodinná a bratská atmosféra, ktorá tam vládla a pápežove slová budú nezabudnuteľným zážitkom a verím že sa nám podarí aplikovať všetko tam naučené v každodennom živote.