Úvod

Duchovná obnova 2016

Ako vyvrcholenie roku Milosrdenstva a zároveň pred začiatkom adventu sme mali možnosť prežiť v obidvoch našich farnostiach duchovnú obnovu. Viedol ju vdp. Patrik Balázs. Pozostávala zo svätej omše, krátkej prednášky, po svätej omši sme sa spoločne modlili ruženec Božieho milosrdenstva, za našu diecézu i nášho diecézneho otca biskupa Stanislava, nasledovala krátka adorácia a požehnanie s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Na záver sme si každý mohli osobne uctiť relikviu krvi svätého Jána Pavla II. . Počas týždňa sme prešli obe naše farnosti, všetky kostoly. Téma duchovnej obnovy bola Milosrdný Boh, miluje odpúšťa a sprevádza . Je už len na nás samých, aby sa splnili slová Krista: „ Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.“ (Lk 12,3) Pretože aj keď nás možno počtom bolo menej ako povedal pán farár o to príjemnejšie a radostnejšie stretnutia to boli. A tak ako keď v kostole zhasnú všetky svetlá a všade je tma. Stále svieti malé červené svetlo upozorňujúce na prítomnosť Ježiša Krista, každý z nás čo ako malý a nenápadný sprítomňuje a všade prináša toho istého Krista.