Kontakty

Tel/Fax: 047/4380365
Mobil: 0905482862
E-mail: savol@fara.sk

Adresa:
Rímskokatolícky farský úrad
Šávoľ 70
985 41 Šávoľ

IČO: 319 201 28

DIČ: 2023029283

č.ú.: IBAN: SK28 0200 0000 0013 8247 5259 a SWIFT/BIC kód : SUBASKBX