Správy

Panna Mária Fatimská 2017

Bulhary

Veriaci našich farností, ale samozrejme nie len oni si mohli v našich farnostiach uctiť putovnú sochu Fatimskej Panny Márie a relikvie blahoslavených Františka a Hyacinty. Dvoch z troch detí, ktorým sa vo Fatime zjavila Panna Mária. Pre nás má táto udalosť o to “väčšie čaro”, že na oltároch našich kostolov sa “stretli” deti, ktoré zažili toto výnimočné stretnutie vo Fatime. A pápež, ktorý na vlastnej koži pocítil moc Preblahoslavenej matky, keď zázračne ochránila jeho život odvrátením guľky od jeho srdca pri pokuse o atentát. Za čo sa jej pápež poďakoval keď po svojom uzdravení vložil onú guľku do koruny jej sochy vo Fatime. Na záver každej slávnosti v každom kostole si mohli veriaci možnosť osobne uctiť relikviu blahoslavených Františka a Hyacinty. Nech Preblahoslavená matka i deti, ktorým sa zjavila svojím orodovaním sprevádzajú obe naše farnosti i jednotlivcov. (budeme sa snažiť priniesť vám vždy pár fotiek. Tieto sú z Bulhár. Ospravedlňte ich kvalitu. Ďakujeme.)

Buzitka
Socha Fatimskej Panny Márie a relikvie blahoslavených Františka a Hyacinty “navštívili” farnosť Buzitka. Naše slávenie začalo už (spontánne/neplánovane) na pravé poludnie za zvuku zvonov boli relikvie prinesené prvej z našich chorých priamo domov a potom postupne viacerí chorí sa mohli doma osobne pokloniť, uctiť si relikvie blahoslavených Františka a Hyacinty. Popoludní sme sa stretli pri oltári vo farskom kostole. Prišli aj pútnici so “susednej” farnosti a tiež pekným momentom bola pani na invalidnom vozíku. Tieto okamihy nech sú veľkým obrazom pre všetkých a zároveň povzbudením do ďalších plánovaných stretnutí okolo fatimskej matky pri jej-našom 100 ročnom výročí. Nech naša nebeská matka a tri milosťami obdarené deti orodujú za obe naše farnosti. Za rodiny, mládež, deti, našich chorých a trpiacich. Je nás viac ako 12 apoštolov, viac ako 3 malé deti. Spolu svojimi modlitbami, obetami, vôľou môžeme a máme urobiť viac. K tomu nech nám svojím orodovaním pomáhajú a potrebné dary vyprosujú naša Preblahoslavená Matka, Lucia, Hyacinta a František.

Šávoľ
Vzácna návšteva vo farnosti Šávoľ pokračovala ďalším dňom. Vo farskom kostole v Šávoli. Svätou omšou ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, ktorá bola obetovaná za celú farnosť sme zvlášť prosili za naše rodiny, deti a mládež. Na záver dnešnej slávnosti sme prosili za celú našu rožňavskú diecézu i nášho diecézneho otca biskupa Stanislava a “vložili” do srdrca preblahoslavenej matky celú našu farnosť. (ospravedlňujem sa veriacim, ktorí sa na fotkách nenájdu, keďže náš dvorný fotograf si vybral voľno 🙂 . Ďakujem za pochopenie

Prša
Tretí a záverečný deň vo farnosti Šávoľ. Počtom veriacich najmenšej filiálke Prša. Ale o nič menej radostnejšej atmosfére sme sa stretli okolo našej preblahoslavenej matky v chráme Ružencovej Panny Márie. Prosiaci za seba, našu farnosť i diecézu. Na záver slávnosti sme poďakovali za milosť tejto vzácnej návštevy a prosili o orodovanie za seba, našu farnosť, otca biskupa I diecézu. ( opäť sa miesto na fotkách neušlo všetkým, za čo sa srdečne ospravedlňujem a ďakujem za pochopenie )

Duchovná obnova 2016

Ako vyvrcholenie roku Milosrdenstva a zároveň pred začiatkom adventu sme mali možnosť prežiť v obidvoch našich farnostiach duchovnú obnovu. Viedol ju vdp. Patrik Balázs. Pozostávala zo svätej omše, krátkej prednášky, po svätej omši sme sa spoločne modlili ruženec Božieho milosrdenstva, za našu diecézu i nášho diecézneho otca biskupa Stanislava, nasledovala krátka adorácia a požehnanie s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Na záver sme si každý mohli osobne uctiť relikviu krvi svätého Jána Pavla II. . Počas týždňa sme prešli obe naše farnosti, všetky kostoly. Téma duchovnej obnovy bola Milosrdný Boh, miluje odpúšťa a sprevádza . Je už len na nás samých, aby sa splnili slová Krista: „ Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.“ (Lk 12,3) Pretože aj keď nás možno počtom bolo menej ako povedal pán farár o to príjemnejšie a radostnejšie stretnutia to boli. A tak ako keď v kostole zhasnú všetky svetlá a všade je tma. Stále svieti malé červené svetlo upozorňujúce na prítomnosť Ježiša Krista, každý z nás čo ako malý a nenápadný sprítomňuje a všade prináša toho istého Krista.

Svetové dni mládeže očami nášho farníka.
Náš autobus z farnosti Spišská Belá vyrazil na SDM v utorok 26. 7. ráno a do Sieprawu (asi 15 km od Krakowa) sme prišli niečo pred obedom. Siepraw bol mesto kde bola ubytovaná časť Slovákov a Talianov, keďže v Krakowe bolo možne ubytovať len minimálne množstvo ľudi. Po obede sme sa vybrali do Krakowa kde sme pozreli Sanctuarium Sväteho Jána Pavla II. A tiež Sanctuarium Božieho milosrdenstva. V obrovských a krásnych priestoroch sme mohli vidieť medzi inými pápežov pôvodný hrobný kameň s kvapkou jeho krvi ako relikviu v malom sklíčku na ňom a tiež jeho oblečenie, ktoré nosil pri atentáte na neho. V jednej z mnohých kaplniek ktoré tu boli sme mali aj našu prvú svätú omšu niekedy podvečer, v slovenskom jazyku.
Na druhý deň v stredu sme sa presťahovali do Skawiny kde bývala veľká väčšina Slovákov. Tu nás čakali každé ráno o pol 9 katechézy s rôznymi duchovnými cvičeniami a po nich svätá omša. Poobede sme mohli navštíviť opäť Krakow kde prebiehali rôzne podujatia a už vtedy bolo mesto plné ľudí. Popozerali sme mnohé významné miesta v centre mesta, rôzne kostoly a baziliky, videli sme mnoho vzácnych relikvií.
Vo štvrtok po nemenenom doobedňajšom programe nás čakalo privítanie Svätého otca Františka. Po kultúrnom programe nasledoval jeho príhovor k nám mladým. Keďže všetko prebiehalo v rôznych jazykoch, slovenský preklad sme mali zabezpečený cez rádio stanice, ktoré však nie vždy fungovali bezchybne. To však bolo minimálne pri pápežových slovách, na tom si dali naozaj záležať. Bolo prekvapujúce koľko ľudí tam bolo z celého sveta a sa vedeli bezkonfliktne spolu tešiť a radovať sa ( musím povedať že oproti víkendu to ešte bolo celkom málo ale aj tak to mohlo byť už vyše 1 milión ľudí).
Ďalší deň sme ako zvyčajne, začali katechézou a svätou omšou. Poobede ale nasledovala krížová cesta. Bolo to veľkolepé a krásne, avšak jednotlivé zastavenia boli rozložené na tak obrovskej ploche, že sme mohli vidieť niektoré len na obrazovke. Zážitok z prežitia krížovej cesty nám kazil aj vypadávajúci sa rádiový signál a preto sme často nerozumeli sprievodným slovám.
Sobota a nedeľa boli vyvrcholením celého týždňa. Už sa všetko odohrávalo na Campe Misericordiae prakticky mimo Krakowa. Tu sa nazhromaždilo niekoľko miliónov ľudí, skutočne nebolo vidieť na koniec davu. Večerná vigília so Svätým otcom a noc ktorú sme strávili na tom poli nás pripravili maximálne prežiť nedeľňajšiu svätú omšu, na ktorej pápežove slová určite silno povzbudili každého účastníka.
Po skončení svätej omše sa prakticky skončil oficiálny program, tak sa miliónový dav začal presúvať preč. Trvalo skutočne dlhé hodiny kým sme sa dostali na naše ubytovanie, kde sme si mohli oddýchnuť a dostali inštrukcie k pondelňajšiemu odchodu.
Svetové dni mládeže boli významnou udalosťou v živote každého z nás, ktorý sme sa tam zúčastnili a verím že do určitej miery nás zmenili k lepšiemu. Kolektívny duch mladých ľudí, rodinná a bratská atmosféra, ktorá tam vládla a pápežove slová budú nezabudnuteľným zážitkom a verím že sa nám podarí aplikovať všetko tam naučené v každodennom živote.

Diecézna púť do Fatimy

Pod vedenim rožňavského biskupa mons.Stanislava Stolárika

od 21.10.-24.10.2016

Môžte si pozrieť online prenos na adrese http://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online

V sobotu
07:30 Svätá omša
22:30 Modlitba Svätého ruženca pod vedením mons.Stanislava Stolárika

V nedeľu
11:00 Modlitba Svätého ruženca
12:00 Svätá omša v latinskom jazyku