HistóriaHistória v kocke:

Farnosť je jednou z najstarších v okolí. Roku 1250 stál vo farnosti kostol a fara. V 16. storočí potom ako turci zpustošili Fiľakovo, františkáni sa uchýlili na tunajšiu faru. Historia domus /cirkevná kronika/ sa začala písať až roku 1715.Farnosť založil fiľakovský kanonik Zurcik Zinanude a tvorili ju obce Šávoľ a Bulhary. István Balogh k nim roku 1722 priradil Pršu, Husinú, Dolné Záhorany, Konrádovce, Buzitku, Fiľakovské Kováče a Kurtáň. Farnosť sa zmenšila začiatkom 19. storočia vznikom nových farností. Keď v roku 1917 prišiel do farnosti Dr. János Rónay, kostol potreboval generálnu opravu. Tunajší rodák Ferencz Szulák bol veľkým dobrodincom kostola a v roku 1924 na Turíčny pondelok dostal ako jeden z mála slovákov pápežské vyznamenanie „ Pro Ecclesia et Pontifice“. Maličkej obci Bulhary postavili kostolík roku 1849 a je zasvätený Všetkým svätým. Na kopci Bučoň nad dedinou žil v minulosti pustovník. V Prši postavili kostol v roku 1913. Pred týmto rokom bola podľa dostupných správ v obci kaplnka. Žiaľ nie sú dostatočné správy aký ju stretol osud. Najmladší kostol našej farnosti stojí v obci Buzitka. Základný kameň požehnal v blahej pamäti Sväatý otec Ján Pavol II pri svojej návšteve rožňavskej diecézy 13.09.2003. Posviacka kostola bola 13.10.2007 kostol posvätil rožňavský biskup – Mons. Eduard Kojnok. Od 30. septembra 2011 je doterajšia filiálka Buzitka samostatnou farnosťou.Dočastne excurrendo spravovaná zo Šávoľa.