Úmysly modlitieb

Diecézny úmysel na celý rok: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze”.

Úmysel KBS: „Nech sú prvoprijímacúci živo začlenení do života spoločenstiev našich farností”.

Všeobecný: „Aby sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali druhých v ich odlišnostiach”.